پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 با جیرا بیشتر آشنا شوید

 

کارکرد های اساسی جیرا به زبان ساده

امروز برای هر سازمانی کنترل وظایف و مدیریت کاربران و مدیریت پروژه امری ضروری و غیر قابل انکار است. جیرا ابزاری قدرتمند است که کنترل تمام این امور را در اختیار شما قرار میدهد.
اماچطور؟


شما در جیرا می توانید پروژه های مربوطه را تعریف کنید وظایف مربوط به پروژه را تعیین کنید افراد و گروه های کاری مربوط به پروژه را انتخاب کنید. همچنین می توانید با تعیین سطح دسترسی هر فرد یا گروه کاری اطمینان حاصل کنید که تمامی کاربران در چارچوب تعیین شده وظایف خود را به درستی انجام خواهند داد.
نکته بعدی مسئله زمان است هر مدیری این خواسته را دارد که کار کنان از زمان خود نهایت استفاده را برای انجام وظایف ببرند از این رو امکان تعیین زمان تخمینی برای هر وظیفه و پروژه و ثبت زمان های کار شده روی این وظایف و پروژه ها این مهم را امکان پذیر می کند.
ویژگی بعدی وجود سیستم گزارش گیری و نمودار های تحلیلی قوی در این نرم افزار است که به این وسیله مدیران می توانند گزارشات دقیقی از عملکرد کارکنان خود در اختیار داشته باشند.
وجود یک سیستم اعلان و اطلاع رسانی قدرتمند از ویژگی های مهم این نرم افزار است. جیرا می تواند با میل سرور سازمان شما یک پارچه شود. و تعیین کنید چه مواردی به چه اشخاصی اطلاع داده شود و به این ترتیب شاهد نادیده گرفتن هیچ رویدادی نخواهید بود.
تعیین نقش ها و سطح دسطرسی :  شما می توانید نقش هایی را مطابق با نیاز های خود تعریف کرده و وظایف و دسترسی های آن را مشخص کنید و این نقش ها را به کاربران واگذار کنید.
جیرا این امکان را به شما می دهد تا workflow یا گردش کار سازمان خود را به راحتی طراحی کنید و امور را طبق روال آن به جریان بیاندازید البته جیرا گردش کار های پیش فرض را هم در اختیار شما قرار میدهد. 
همه اینها و بسیاری موارد دیگر گویای نیاز به جیرا در سامان های مختلف می باشد.
 

 مطالب بیشتر