پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 کارگاه آموزشی نرم افزار جیرا

 
​کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار جیرا
​این کارگاه به منظور آشنایی با نرم افزار جیرا و ویژگی های کلیدی نرم افزار و درک فواید پیاده سازی جیرا در سازمان برگزار می گردد.
​مدت :
​مدت زمان این کارگاه 3 ساعت می باشد.
​موضوعات:
​ آشنایی با ساختار کلی و سلسله مراتب نرم افزار جیرا
 آشنایی با ساختار پروژه ها و نحوه ایجاد یک پروژه
 آشنایی با ساختار issue ها (واحد های کاری که در پروژه بکار می روند) ایجاد issue ها و تخصیص آنها به پروژه ها
 بکار گیری و شخصی سازی ساختار issue ها مطابق با نیاز سازمان
 مدیریت issue ( ایجاد ، حذف ، ویرایش ، انتقال بین پروژه ها ، اعطای مسئولیت به اشخاص )
تعیین برآورد زمانی و پیگری زمانی امور محوله به کارکنان
اضافه کردن کاربران به سیستم آشنایی با نحوه ثبت نام اختصاصی و عمومی
مدیریت سطح دسترسی کاربران به سیستم اعطای اختیارات لازم به هر کاربر برای انجام وظایف محوله 
ایجاد گروه های کاری و مدیریت آنها و اعطای مجوز های گروهی
 
 
 

 مطالب بیشتر