پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 انتقال بین مراحل workflow در نرم افزار جیرا ( jira )

 

انتقالات گردش کار نرم افزار جیرا ( jira )

مراحل نشان دهنده سطوح workflow هستند.  مسیری که یک issue را از یک مرحله به مرحله بعدی می برد به عنوان انتقال (transition) شناخته می شود. انتقال تنها 2 مرحله را به هم متصل می کند. یک انتقال نمی تواند به خودی خود وجود داشته باشد به این معنی که باید مرحله شروع و پایان داشته باشد و تنها می توانند یک شروع و یک پایان داشته باشند. این به این معناست که انتقالات نمی توانند بر اساس شرایط به مقاصد مختلف ختم شوند. انتقالات مسیر های یک طرفه ای هستند به این معنی که اگر شما از یک انتقال برای رفتن از مرحله A به مرحله  B استفاده کنید میبایست برای رفتن از مرحله B به مرحله A انتقال دیگری ایجاد نمایید.


انتقالات عملیات های workflow هستند ، بنابراین از مراحل پیچیده تر اند. به وسیله انتقالات شما می توانید را 3 بخش اضافی شرایط , ، تایید کننده ها, و اقدامات ثانویه را اضافه کنید.
هر یک از این 3 بخش رفتار انتقالات را تعریف می کنند، به شما اجازه می دهد قبل و بعد از اجرای انتقال  آن را امکان سنجی کنید و همچنین فرایند های پس از انتقال را انجام دهید.
شرایط
گاهی اوقات شما می خواهید کنترل کنید چه کسی قصد قادر به اجرای یک انتقال است یا این که چه زمانی یک انتقال می تواند اجرا شود. برای مثال یک مجوز انتقال فقط می تواند برای اعضای گروه مدیر اجرا شود بنابر این کارمندان عادی قادر به گرفتن مجوز برای درخواست های خود نیستند. این جایی است که شرایط وارد کار می شوند.
شرایط در واقع ظوابطی  هستند که باید قبل از اجازه دادن به کاربران برای اجرای انتقال عملی شوند. اگر شرایط فراهم نباشد انتقال برای کاربران در زمان مشاهده issue موجود نیست .
تایید کننده ها
تایید کننده ها شبیه به شرایط می باشند. شرایط یک معیار را قبل از اجرای انتقال بررسی می کنند.  تایید کننده کننده ها معیار ها را پس از اجرای یک انتقال چک می کنند و اگر یکی از معیار تایید نشود انتقال به مرحله قبل باز می گردد.
اقدامات ثانویه
همانطور که از نام آن پیداست اقدامات ثانویه اقداماتی هستند که پس از انجام یک انتقال روی می دهند. جیرا ( jira )به میزان زیادی از اقدامات ثانویه در امور داخلی برای اجرای بسیاری از کاربرد های آن استفاده می کند.

 

 مطالب بیشتر