پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 تاریخچه پارسینا

 

​1389 :


·       شروع به کار شرکت با فارسی سازی و تقویم شمسی بومی سازی  شیرپوینت 2007 ( Sharepoint 2007  )
 
·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی (بومی سازی) مایکروسافت پراجکت 2007 (  Microsoft Project Server 2007 )

·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی (بومی سازی) مایکروسافت پراجکت 2007 (  Microsoft Project 2007 ) و محصولات خانواده آفیس 2007 ( tMicrosof Office 2007 )
 

1390 :


·       آموزش مجموعه Microsoft Office 2007 به همراه Microsoft Project 2007

·       بومی سازی  Exchange Server 2007
 

1391 :


·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی بومی سازی) Sharepoint 2010

·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی بومی سازی) Project Server 2010

·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی (بومی سازی) Microsoft Project 2010 و محصولات خانواده آفیس 2010  Microsoft Office 2010

·       آموزش Sharepoint 2010، Project Server 2010، Microsoft Project 2010 و Microsoft Office 2010  به همراه مجموعه های قبل
 

1392 :


·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی (بومی سازی) Microsoft Sharepoint 2013

·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی (بومی سازی) Project Server 2013 

·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی (بومی سازی)  Microsoft Project 2013 و محصولات خانواده آفیس 2013 Microsoft Office 2013

·       آموزش نرم افزارهای Microsoft Sharepoint 2013، Microsoft Project Server 2013، MSP 2013 و Microsoft Office 2013  به همراه مجموعه های قبل
 

1393 :


·       تولید فارسی ساز و تقویم شمسی (بومی سازی) و افزودن نرم افزار مفید JIRA  به لیست محصولات1396 :​
     تولید تقویم شمسی مایکروسافت پراجکت 2016