فارسی ساز و تقویم شمسی مایکروسافت پروجکت سرور 2007

مایکروسافت پروجکت سرور، نرم افزاری است که مایکروسافت به عنوان یک ابزار مدیریت  و کنترل پروژه سازمانی طراحی و ارائه کرده است. این نرم افزار امکانات زیر را فراهم می آورد:

ایجاد فضایی برای ذخیره و مشاهده کلیه پروژه های سازمان

ایجاد فضایی به منظور ثبت و استفاده از منابع سازمانی به شکل متمرکز

ایجاد امکان استفاده از رویه تایید وظایف و برگه های زمانی

ایجاد امکان گزارشگیری به صورت زمانبندی شده

ایجاد یک سایت برای هر پروژه به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به پروژه و  فراهم آوردن  فضایی به منظور همکاری تیم پروژه در خصوص تکمیل آن.

 

مایکروسافت پروجکت سرور 2007، دارای ساختار چند زبانه (Multi Lingual) است. فارسی ساز ارائه شده توسط پارسینا، در کنار سایر زبان های ارائه شده توسط مایکروسافت قابل نصب بوده و دارای عملکرد کاملا مشابهی با Language Pack های ارائه شده توسط خود مایکروسافت است.  با عنایت به تخصصی بودن نرم افزار، کلیه ترجمه های صورت گرفته توسط مهندسان صنایع صورت پذیرفته تا عبارت ها برای کارشناسان کاملا قابل درک و معادل با کلمات تخصصیشان باشد. همچنین تقویم شمسی ارائه شده برای این نرم افزار، کلیه قسمت ها از جمله قسمت های مربوط به ثبت وظایف و یا برگه زمانی، گزارشات تحلیل داده، مرکز پروژه ها و سایر قسمت ها را پشتیبانی می نماید.