پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 دوره آموزشی پراجکت سرور

 
​شرکت پارسینا اقدام به برگزاری دوره آموزشی کاربردی پراجکت سرور می نماید. مشخصات و سیلابس دوره آموزشی پراجکت سرور پارسینا در ادامه ارائه گردیده است.
عنوان دوره:
دوره آموزشی کاربردی پراجکت سرور​
مشخصات عمومی دوره:
- دوره برای نسخه های 2010 و 2013  پراجکت سرور، قابل برگزاری است.
- محل برگزاری دوره می تواند در شرکت شما یا در یکی از آموزشگاه های طرف قرارداد پارسینا باشد.
- مدت زمان دوره 16 ساعت است.
مخاطبین دوره:​
 - کارشناسان کنترل پروژه 
- کارشناسان دفتر PMO
- کارشناسان واحد سیستم ها و روش های سازمان
- کارشناسان واحدهای بهره بردار از پراجکت سرور در سازمان​
مفادی که در این دوره آموزش داده می شود:​
- آشنایی با ساختار کلی پراجکت سرور
○ ساختار نرم افزاری
○ نقش های مرتبط سازمان
○ مفاهیم سازمانی نظیر مرکز منابع، تقویم سازمانی و ...
- تنظیمات پایه
○ تنظیم ارتباط مایکروسافت پراجکت و پراجکت سرور
○ ایجاد تقویم سازمانی
○ افزودن کاربران به پراجکت سرور
- آشنایی با مرکز منابع
○ تعریف منابع سازمانی
○ تکمیل فیلدهای اطلاعاتی مختلف منابع
- ایجاد و انتشار پروژه
○ چگونگی اتصال مایکروسافت پراجکت به پراجکت سرور
○ چگونگی استفاده از منابع سازمانی و محلی در پروژه ها
○ چگونگی استفاده از تقویم های سازمانی و محلی در پروژه ها
○ انتشار پروژه
- گردش کار و کارتابل ها
○ به روز رسانی کارتابل وظایف توسط افراد
○ انجام تایید/ رد وظایف 
- مرکز پروژه ها
○ تشریح قابلیت های مختلف مرکز پروژه ها
- برگه های زمانی
○ تشریح برگه های زمانی 
○ شیوه های به کارگیری برگه زمانی در سازمان
 ​
 

 مطالب بیشتر