پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 کارگاه آموزشی آشنایی با پراجکت سرور

 
​کارگاه آموزشی آشنایی با پراجکت سرور
​این کارگاه به منظور آشنایی با ویژگی ها و  قابلیت های پراجکت سرور، فوایدی که برای سازمان دارد، رویکردهای پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر پراجکت سرور می پردازد.
​مدت:
​3 ساعت
​موضوع:
​بانک منابع سازمان در پراجکت سرور
مرکز پروژه های سازمان در پراجکت سرور
نقش ها و دسترسی های مختلف
فضای کاری هر پروژه در پراجکت سرور
قابلیت های هوش تجاری پراجکت سرور
 

 

 مطالب بیشتر