پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 کارگاه آموزشی آشنایی با شیرپوینت

 

 

​کارگاه آموزشی آشنایی با شیرپوینت
​این کارگاه به منظور آشنایی با ویژگی ها و  قابلیت های شیرپوینت، فوایدی که برای سازمان دارد، رویکردهای پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شیرپوینت، قابلیت های اصلی و بایدها و نبایدهای شیرپوینت می پردازد.
مدت زمان
​مدت زمان این کارگاه 3 ساعت است.
موضوعات
​- قابلیت های مدیریت محتوای شیرپوینت
- قابلیت های مدیریت اسناد شیرپوینت
- قابلیت های هوش تجاری شیرپوینت
- قابلیت های گردش کار و مدیریت فرایندی شیرپوینت
- قابلیت های مبتنی بر جستجوی شیرپوینت
- شیرپوینت به عنوان پرتال سازمانی
- قابلیت های جدید نسخه 2013
 

 مطالب بیشتر