پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 استقرار شیرپوینت در سازمان شما

 

 

اطلاعات استقرار شیرپوینت در سازمان​

1- یک جلسه مشاوره رایگان
در این جلسه وضعیت سازمان از نظر زیرساخت، سخت افزار، دانش فنی پرسنل، نیازمندی ها و آنچه که نرم افزار می تواند به سازمان بیفزاید و پیش نیازهای سازمان ، شناسایی متولی شیرپوینت سازمان و ...مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 2- نصب و پیکره بندی
   نصب و پیکره بندی شیرپوینت در یک بازه ی دو روزه انجام می شود. این مرحله شامل نصب SQL Server، نصب SharePoint، نصب فارسی ساز شیرپوینت، پیکره بندی جستجوی شیرپوینت و ساخت و تحویل یک سایت شیرپوینت فارسی می شود.
  3- کارگاه مدیران
  یک کارگاه دو ساعته برای مدیران سازمان در خصوص شیوه ی نگرش و تدوین نقشه ی راه کار با شیرپوینت برگزار می شود.
 4- ارائه مستندات آموزشی به سازمان
 5- برگزاری سه جلسه 4 ساعته آموزش به متولی شیرپوینت در سازمان
 6- برگزاری جلسات پایش سیستم و مشاوره به صورت ماهانه برای متولی شیرپوینت در سازمان

 

 

 مطالب بیشتر