پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 افزونه Notifications Feature برای شیرپوینت

 

معرفی ویژگی های افزونه Notifications Feature برای مایکروسافت شیرپوینت ( SharePoint )

پیکربندی آسان اعلان ها و یاد آوری های شیرپوینت بر اساس زمان و بر اساس قوانین!

پاسخ گوی نیاز های  نیاز های کسب و کار از جمله  :
- مدیریت وظایف
قبل از رسیدن موعد انجام یک وظیفه در یک زمان از پیش تعریف شده و در فاصله های مورد نظر اعلان دریافت کنید.اعلان ها می توانند پس از موعد انجام وظیفه نیز به منظور یاد آوری وظایف به تاخیر افتاده ادامه پیدا کنند.
- مدیریت پروژه
پروژه ها با اعلان ها در ارتباط اند، مانند زمانی یاد آوری نقاط عطف ، اخطار های تاخیر ، هشدار های پرداخت و اغلب برای اشخاص یا گروه ها تعریف و ارسال مشوند.
- صدور صورت حساب
به مشتریان ( اشخاص یا گروه ها ) یک موعد پرداخت در آینده یا یک پرداخت معوقه را با ارسال اعلان به خارج از سازمان به وسیله ایمیل یاد آوری می کند.
- خدمات پشتیبانی سالیانه
به مشتریان ( اشخاص یا گروه ها ) تمدید قرارداد پشتیبانی آنها را یاد آوری می کند.
مزایا و ویژگی های کلیدی:
 
MOSS 2007/2010/2013
out-of-the-box
Notification Feature ​ویژگی

تنها هشدار

دارد
تعریف اعلان ها برای هر لیست / کتابخانه

دارد

زمان بندی و ارسال اعلان های مکرر

دارد

انتخاب بین اعلان های روی صفحه و ایمیل

دارد

ارسال اعلان ها به وسیله ایمیل به کاربران خارج از سازمان

دارد

تعریف قوانین اعلان ها بر اساس مالکیت 
دارد

منوی عملیات گزینه های اعلان


دارد

وب پارت اعلان های شخصی

دارد

اجازه تعریف اعلان ها در انواع محتوا

دارد

پشتیبانی از مرورگر های IE و Google Chrome

دارد

پشتیبانی چند زبانه

 

 مطالب بیشتر