پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 دوره آموزشی شیرپوینت

 
شرکت پارسینا، اقدام به برگزاری دوره ی عمومی شیرپوینت برای سازمانها و شرکت ها می نماید.

 

عنوان دوره: دوره ی آموزشی کاربردی شیرپوینت

 

مدت زمان این دوره 16 ساعت است.

مفادی که در این دوره آموزش داده می شود:

 • آشنایی با ساختار کلی شیرپوینت
 • ایجاد سایت ها و زیرسایت ها در شیرپوینت
  • آشنایی با انواع مختلف الگوهای سایت
  • ایجاد الگوهای سایت پر کاربرد
 • ایجاد کتابخانه ها در شیرپوینت و تنظیمات آنها
  • آشنایی با انواع مختلف کتابخانه ها
  • نسخه گذاری
  • تحویل دادن و تحویل گرفتن اسناد
  • متادیتاهای اسناد
 • ایجاد لیست ها در شیرپوینت و تنظیمات آنها
  • آشنایی با انواع مختلف لیست در شیرپوینت
  • ایجاد لیست های پر کاربرد
  • آشنایی با تنظیمات لیست
  • ساخت انواع ستون ها در لیست
  • ساخت نماهای مختلف در لیست
 • امنیت و دسترسی ها در شیرپوینت
  • افزودن کاربر و گروه
  • تعریف سطوح امنیتی
  • سلسله مراتب دسترسی
  • اعطای دسترسی منحصر به فرد
 • صفحات شیرپوینت
 • وب پارت ها
  • آشنایی با وب پارت های پرکاربرد
  • افزودن انواع وبپارت به صفحه
 • آشنایی با جریان کاری
  • ایجاد جریان کاری نمونه در شیرپوینت
 • بررسی یکپارچگی شیرپوینت با آفیس
 • تنظیمات عمومی سایت
  • اعمال تغییرات در رنگبندی و ظاهر
  • تغییر در منوهای سایت
  • آشنایی با فیچرها​