پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پارسینا

:

همه محتويات سايت

تمام لیست ها، سایت ها و کتابخانه ها در این سایت را نشان داد.
نما: 
      آيتمها آخرين اصلاح

  کتابخانه های اسناد

Documents Documents  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  0 5 سال قبل
Images Images  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  79 5 سال قبل
Pages Pages  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  99 16 ماه قبل
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 5 سال قبل
test test    0 2 سال قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  با اضافه کردن يک سند به کتابخانه اسناد آن را با اعضای تيم به اشتراک بگذاريد.  0 6 سال قبل
الگوهای فرم الگوهای فرم  این کتابخانه حاوی الگوهای فرم پذیرفته شده توسط مدیر است که در این مجموعه سایت فعال شده اند.  0 5 سال قبل
دارایی های سایت دارایی های سایت   از این کتابخانه برای ذخیره فایل هایی که در صفحات این سایت وارد شده اند استفاده کنید، مانند تصاویر در صفحات ویکی.  188 7 سال قبل
صفحات سایت صفحات سایت  از این کتابخانه برای ایجاد و ذخیره صفحات در این سایت استفاده کنید.  11 2 سال قبل
گزارشات شخصی سازی شده گزارشات شخصی سازی شده  ایجاد گزارشات سفارشی سازی شده تحلیلی تحت وب  0 10 سال قبل
کتابخانه سبک کتابخانه سبک  از کتابخانه سبک برای ذخیره صفحات سبک مانند فایل های CSS یا XSL استفاده کنید. صفحات سبک در این گالری می توانند توسط این سایت یا هر کدام از زیرسایت هایش مورد استفاده قرار گیرند.  155 7 سال قبل

  کتابخانه های تصوير

Banner Banner    3 5 سال قبل
بنر بنر    3 5 سال قبل

  ليست ها

contact contact    24 4 ماه قبل
Content and Structure Reports Content and Structure Reports  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 5 سال قبل
Header Header    2 5 سال قبل
Reusable Content Reusable Content  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 5 سال قبل
Slide show Slide show    4 5 سال قبل
XML Sitemap Additional Pages XML Sitemap Additional Pages  Additional pages that should be included in the XML Sitemap.  0 10 سال قبل
اعلام اشکال اعلام اشکال    0 5 سال قبل
اعلانات اعلانات  از ليست اعلانات برای ارسال پيام به صفحه اول سايت خود استفاده کنيد.   9 5 سال قبل
پيوندها پيوندها  از ليست پيوندها برای نگهداری پيوندهايی که ممکن است برای اعضای گروهتان جالب و سودمند باشد استفاده کنيد.  2 10 سال قبل
تصاویر نمونه مدیریت جلسات تصاویر نمونه مدیریت جلسات    0 9 سال قبل
تقويم تقويم  جهت اطلاع از جلسات در پيش رو، موعد پايان کارها و ساير رويدادهای مهم از ليست تقويم استفاده کنيد.  0 10 سال قبل
خدمات خدمات    9 5 سال قبل
دسترسی سریع دسترسی سریع    3 5 سال قبل
راهنمایی محصول و پیشنهاد توسعه راهنمایی محصول و پیشنهاد توسعه    37 2 هفته قبل
سفارش محصول سفارش محصول    6 5 سال قبل
عضویت در خبرنامه عضویت در خبرنامه    10 2 ماه قبل
لیست نمایندگان لیست نمایندگان    7 5 سال قبل
محصولات محصولات    4 5 سال قبل
مشتریان پارسینا مشتریان پارسینا    29 5 سال قبل
مطالب مفید مطالب مفید    21 5 سال قبل
وظایف وظایف  برای پيگيری کارهايی که تيم شما نيازمند تکميل آنهاست از ليست وظايف استفاده کنيد.  0 10 سال قبل
وظایف گردش کار وظایف گردش کار  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 9 سال قبل

  تابلوهای بحث و تبادل نظر

تابلویی برای بحث و تبادل نظر وجود ندارد.

  نظرخواهی ها

مورد نظرحواهی موجود نیست.

  سايت ها و فضاهای کاری

سایت SharePoint lync Server  4 سال قبل
سایت SharePoint اکسچنج سرور  5 سال قبل
سایت SharePoint پراجکت سرور  5 سال قبل
سایت SharePoint شیرپوینت  سایتی در خصوص شیرپوینت و راهکارهای مرتبط به آن 5 سال قبل
سایت SharePoint مایکروسافت پروجکت  4 سال قبل
سایت SharePoint نرم افزار جیرا  2 سال قبل
سایت SharePoint وبلاگ مایکروسافت پروجکت  4 ماه قبل
سایت SharePoint وبلاگ نرم افزار جیرا  5 سال قبل

  صندوق بازيافت

صندوق بازيافت صندوق بازيافت  از اين صفحه برای بازيابی آيتمهايی که از اين سايت حذف کرده بوديد و يا پاک کردن آيتمهای حذف شده استفاده کنيد. 0