پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پارسینا

:

همه محتويات سايت

تمام لیست ها، سایت ها و کتابخانه ها در این سایت را نشان داد.
نما: 
      آيتمها آخرين اصلاح

  کتابخانه های اسناد

Documents Documents  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  0 5 سال قبل
Images Images  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  79 5 سال قبل
Pages Pages  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  99 16 ماه قبل
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 5 سال قبل
test test    0 2 سال قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  با اضافه کردن يک سند به کتابخانه اسناد آن را با اعضای تيم به اشتراک بگذاريد.  0 6 سال قبل
الگوهای فرم الگوهای فرم  این کتابخانه حاوی الگوهای فرم پذیرفته شده توسط مدیر است که در این مجموعه سایت فعال شده اند.  0 5 سال قبل
دارایی های سایت دارایی های سایت   از این کتابخانه برای ذخیره فایل هایی که در صفحات این سایت وارد شده اند استفاده کنید، مانند تصاویر در صفحات ویکی.  188 7 سال قبل
صفحات سایت صفحات سایت  از این کتابخانه برای ایجاد و ذخیره صفحات در این سایت استفاده کنید.  11 2 سال قبل
گزارشات شخصی سازی شده گزارشات شخصی سازی شده  ایجاد گزارشات سفارشی سازی شده تحلیلی تحت وب  0 10 سال قبل
کتابخانه سبک کتابخانه سبک  از کتابخانه سبک برای ذخیره صفحات سبک مانند فایل های CSS یا XSL استفاده کنید. صفحات سبک در این گالری می توانند توسط این سایت یا هر کدام از زیرسایت هایش مورد استفاده قرار گیرند.  155 7 سال قبل