02.png

لیست محصولات ما : 

نرم افزارهای اداری : 

-   اتوماسیون اداری ( دبیرخانه ) 

بومی ساز ها :

-  پارسین شیر پوینت

1.  پارسین شیرپوینت 13 ( فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Sharepoint 2013 )

2.  پارسین شیرپوینت 10 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Sharepoint 2010 )

3. پارسین شیرپوینت 7 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Sharepoint 2007 )

4. Fast Search برای شیرپوینت سرور 2010

-          پارسین پراجکت سرور

1.  پارسین پراجکت سرور  13 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Project Server 2013 )

2.  پارسین پراجکت سرور  10 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Project Server 2010 )

3.  پارسین پراجکت سرور  7 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Project Server 2007 )

-          پارسین پراجکت

1.  پارسین پراجکت 13 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Project 2013 )

2.  پارسین پراجکت 10 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Project 2010 )

3.  پارسین پراجکت 7 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Project 2007 )

-          پارسین آفیس

1.  پارسین آفیس 10 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Office 2010 )

2.  پارسین آفیس 7 (فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Project 2007 )

-  پارسین جیرا (فارسی ساز و تقویم شمسی برای JIRA  )​